top of page

Praktisk informasjon

Spond

Nesodden Danseskole benytter Spond som organisering- og informasjonskanal. Ved semesterstart blir det lagt ut link til påmelding via Spond. Om du ønsker å melde på deg eller barnet ditt ved senere tidspunkt, kan du kontakte oss via mail eller telefon. Når du er påmeldt, vil du motta mail med videre informasjon om bl.a. å lage profil. 

 

Som foresatt vil du kunne svare på invitasjoner, kommentarer og meldinger på vegne av barnet ditt og du vil motta en push varsel når ny informasjon eller invitasjon sendes ut. Spond er tilgjengelig som app på alle plattformer, men du kan også velge å få varsler via mail eller sms.

Har du spørsmål kan du kontakte oss eller benytte "hjelp"- siden på Spond.no. 

Betaling

Påmelding er bindende til betaling for påmeldte kurs, og det vil bli krevet full kursavgift. Dersom du er usikker på valg av kurs kan du kontakte oss, eller be om prøvetime. Betaling skjer via Spond etter påmelding . 

 

Ved forsinket innbetaling vil det bli sendt ut påminnelse fortløpende. Om betalingen ikke forekommer etter 3 uker (etter påmelding) vil det påløpe et purregebyr på kr 50,-. Hvis betalingen fortsatt mangler etter 4 uker – vil regningen bli sendt til inkasso. Om betaling unnlates vil vi dessverre måtte utestenge eleven fra å delta på kurset.

Priser og Rabatter
Vi forbeholder oss retten til å endre priser og rabatter før hvert semester. Eventuelle endringer annonseres sammen med timeplanen for semesteret. 

Vi gir en rabatt per “neste”kurs du melder deg på. Prisen (høsten 2023) er 1950 for ett kurs, 1600 for kurs nr to osv. Mer informasjon om pris og rabatt står under "timeplan". 

Prøvetime
Danseskolen har begrenset antall plasser på kurs, men det er mulig å komme på prøvetime. Om klassen du ønsker å prøve er full, kan vi dessverre ikke tilby prøvetime. Vi ber deg kontakte oss på forhånd og avtale prøvetime.

Endringer i timeplanen
Dersom det er for få påmeldinger til et kurs, kan kurset avlyses eller det kan forekomme justeringer i forhold til aldersinndeling eller liknende. I tilfeller der vi ikke kan tilby tilsvarende kurs, eller finne et erstattende kurs for eleven vil ikke kursavgiften refunderes. 

Avlysning av timer
Ved tilfeller av sykdom hos pedagog hvor vi ikke får skaffet vikar, vil kurs kunne avlyses. Slike tilfeller kompenseres ikke med redusert semesteravgift. Vi gjør vårt ytterste for å legge til rette for å ta igjen timen ved en senere anledning, men vi tar forbehold om at den avlyste kurstimen ikke tas igjen. Ved eventuell avlysning vil det sendes ut informasjon via Spond.

Tap av timer

Ved sykdom ber vi eleven holde seg hjemme. Dette er for elevens eget beste, og av hensyn til medelever og pedagoger. Ved sykdom eller fravær fra undervisning fra elev, vil ikke kursavgift refunderes. 

Ansvarsfraskrivelse
Eleven danser hos oss på eget ansvar. Nesodden Danseskole har ingen ansvar for skader eller uhell som måtte skje innenfor skolens område. Klær og verdisaker oppbevares på eget ansvar utenfor dansesalene. Verdisaker kan tas med inn i studio, men det anbefales å ikke medbringe verdisaker til skolen. 

Bilder og video
Nesodden Danseskole forbeholder seg retten til å bruke bilder og videoopptak fra undervisning og forestillinger arrangert av oss. Disse kan for eksempel brukes til egen reklame, annonser på sosiale medier og på hjemmesiden. 

Om du ikke ønsker at vi tar bilder av deg eller barnet ditt ber vi deg krysse av for dette i Spond. 

Koreografi og opphavsrettigheter
All koreografi/dans og materiale som blir innstudert i undervisningen tilhører skolen. Elever har ikke anledning til å benytte eller publisere noe uten samtykke fra Nesodden Danseskole. 

Informasjon
Informasjon, nyheter og invitasjoner til kurs blir automatisk tilsendt til elever/foresatte på Spond.

Gjenglemte saker og tøy vil havne i “gjenglemt-kurven” til Tangen skole. Danseskolen tar ikke ansvar for gjenglemte saker og vi anbefaler å merke alle personlige eiendeler med navn og telefonnummer. 

 

Force majeure
Er danseskolen forhindret fra å drive som følge av arbeidskonflikt, nasjonale smittevernsregler eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Nesodden Danseskole fritatt for alt ansvar.

Trivselsregler​

 • Nesodden Danseskole skal gi alle elevene en kvalitetsfylt undervisning der elever blir helhetlig ivaretatt. Vi skal gjøre vårt ytterste for å skape trivsel, gode danseopplevelser og levere profesjonalitet i alle ledd.
   

 • Barnas møte med Danseskolen er viktig.  Vi er glade om foreldre oppfordrer barna til å være nøye med å si navnet sitt når man kommer, og takk for i dag på vei ut. Det er en viktig del av læringen at Danseskolen er et sted man opptrer med verdighet og respekt for hverandre. At man går stille i lokalene, bruker innestemme, ikke bringer mat inn i salen, eller smokk for den saks skyld.
   

 • Alle barn og voksne på Danseskolen har et ansvar for å ta vare på hverandre slik at alle trives og føler seg trygge her hos oss. Meld fra dersom noe ugreit skjer, og inkluder alle i lek og dans. Private invitasjoner som ikke inkluderer alle i gruppen bes holdes utenfor Danseskolen. Vi har nulltoleranse for mobbing. 
   

 • Utesko og yttertøy skal legges igjen i gangen. Vi setter pris på at dere er flinke til å bidra til å skape et rent og godt miljø fra dere kommer inn i bygget. Pass på å få med dine ting hjem.
   

 • I undervisning forventes det at alle elever følger undervisningen og lytter til pedagogens instruksjoner. Dersom det er bakenforliggende årsaker til at dette er utfordrende for barnet, ber vi om at dette formidles til pedagogen. Møt presis til timen din, og gi oss beskjed på e-post/telefon eller via Spond ved fravær. Ved evt. skader eller sykdom som gjør deltagelse redusert skal skolen få beskjed slik at vi kan ivareta deg / eleven med beste forutsetning. 
   

 • Ved sykdom som er smittsom skal eleven holde seg hjemme fra Danseskolen. Dette for elevens eget beste, og av hensyn til pedagoger og medelever. Det er mulig å ta igjen tapte timer i løpet av semesteret.
   

 • Alle tilbakemeldinger blir verdsatt i stor grad. Vi ønsker å gi dere en god opplevelse av å være hos oss, og om det skulle være noe som står i veien for det ønsker vi virkelig å høre det, slik at vi kan forbedre oss og ta tak i evt. saker som måtte oppstå. 


  Vi gleder oss til å danse med deg!

bottom of page