top of page

Barnedans

DSC_3425.jpg

Dette er en dansetime for de minste hvor de får leke og trene på dans. Elevene jobber med blant annet koordinasjon og musikalitet, og får lære å jobbe sammen med andre og å ha respekt for medelever og pedagog. 

DSC_9110.jpg

I disse klassene blir elevene introdusert til flere ulike dansesjangre som jazz, ballett, moderne og street. Undervisningen er variert og består av både dans og lek. Hovedfokuset i timene er barnas danseglede, at de skal bli trygge på seg selv og utvikle forståelse for bevegelse. Elevene vil få økt kroppskontroll, koordinasjon, bevegelsesvokabular og bevegelighet. Vi jobber med dynamiske forskjeller, retningsskift og grunnleggende teknikk og terminologi. Gjennom dans og lek trener vi på samarbeid og respekt for medelever og pedagog. 

Nivå

Nivå 1:   2-3 år

Nivå 2:  4-5 år

Treningstid

Tirsdager:  17:00-17:40

Mandager: 17:00-17:40

bottom of page